Penningmeester gezocht

De NEDERLANDSE ZEEVARENDEN CENTRALE (NZC) behartigt de belangen van de zeevarenden van alle nationaliteiten en geloven. Zij is sinds jaar en dag in woord, daad en houding present in de Nederlandse zeehavens. De NZC wil graag in contact komen met een vrouw of man, die op vrijwillige basis PENNINGMEESTER van haar organisatie wil worden ...

Avondmaal in de Zeemanskerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bezint zich op het vieren van het avondmaal. De manier waarop dit aan boord van schepen en in zeemanshuizen gebeurt vormt daarbij een bron van inspiratie. Ds. Leon Rasser vertelt: "Op zeeschepen werken niet alleen mensen, ze wonen er ook ..."

De Paas-Contactbrief is verschenen

Eén van de manieren waarop zeevaartscholen leerlingen proberen te werven is het vooruitzicht te bieden dat men de wereld gratis kan zien. Daarbij is opvallend dat heel wat gedenktekens en monumentale bouwwerken vanaf het water goed zichtbaar zijn. Het vrijheidsbeeld in New York, het operahuis in Sydney en het ‘Christus de Verlosser’ beeld in Rio de Janeiro zijn vanaf een schip zelfs mooier zichtbaar ...

Meer dan 100 jaar in dienst van zeevarenden