Het "lot" van een Filippijnse kok

Hoewel ik al bijna 20 jaar scheepsbemanningen bezoek die zich in de havens van het Noordzeekanaal bevinden ben ik er nog lang niet op uitgekeken. Er gebeurt elke keer weer iets verrassends. Daarnaast zijn de verschillen aan boord wat betreft sfeer ...

Nieuwe zeemansclub in Rotterdamse haven

Jaren van lobbyen, hier duwen, daar trekken en fondsen werven hebben uiteindelijk resultaat gehad: er komt een nieuw zeemanscentrum in de haven van Rotterdam! Binnen enkele maanden opent International Seafarers Centre ‘The Bridge’ de deuren. Het centrum is bestemd voor zeevarenden van alle nationaliteiten en ´vlaggen´...

Vlag halfmast

Veel oude gewoontes die in acht werden genomen bij een overlijden, zijn verdwenen. Zo werd in vroeger tijden vaak de klok stilgezet en werden de gordijnen dicht gedaan. Mensen pasten hun kleding aan. Volgens voorschrift ging men “in de rouw”. Bij een uitvaart wist je wat je moest verwachten, er waren vaste rituelen en vaste woorden ...

Meer dan 100 jaar in dienst van zeevarenden